ZAREJESTRUJ SIĘ

Bardzo ważne. Zapoznaj się z poniższym regulaminem. Dzięki temu unikniesz ewentualnej dyskwalifikacji w finale konkursu.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych, tj. liceów, techników, szkół branżowych oraz innych placówek oświatowych stopnia ponadpodstawowego, jeśli nie ukończyli jeszcze 23 lat. Datą granczną jest data 23 urodzin. Uczestniczenie w konkursie wymaga zarejestrowania się na portalu. Rejestracji dokonujemy poprzez wejście na stronę konkursu i wybraniu polecenia REJESTRACJA. Rejestracji dokonujemy w dowolnym czasie.

UWAGA! Uczestnik może zarejestrować się tylko raz. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego warunku (posiadania przez uczestnika tzw. multikont), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany, wraz z powiadomieniem szkoły ucznia o tym fakcie.

Początek rejestracji uczestników: 10.02.2020, zakończenie rejestracji 12.05.2020.

Czas trwania etapu I: 25.02.2020 – 21.04.2020

Terminy testów:
TEST nr 1: 03.03.2020 (7.00-20.00) czas trwania 15 minut
TEST nr 2: 31.03.2020 (7.00-20.00) czas trwania 15 minut
TEST nr 3: 28.04.2020 (7.00-20.00) czas trwania 15 minut
Test nr 4: 12.05.2020 (7.00-20.00) czas trwania 15 minut.

Klauzula RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka, w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu na wszystkich jego etapach (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Jeżeli chcesz kontynuować, musisz wydrukować zgodę na swój udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dokument ten możesz podpisać sam (jeśli ukończyłeś/łaś 18 rok życia) lub dać do podpisania rodzicowi/opiekunowi prawnemu. Bez tego dokumentu możesz zostać zdyskwalifikowany w czasie konkursu finałowego i nie otrzymasz nagrody. Przechowuj go więc bardzo starannie. Kliknij przycisk konynuj. Otworzy się nowe okno, dzięki któremu wydrukujesz formularz zgód.